Bağış yaparak destek olabilirsiniz

Çağımızın Sorunu Kimsesiz Çocuklar

Dünya teknolojik olarak inanılmaz gelişmeler gösterirken, korunmaya muhtaç ya da özel hizmet götürülmesi gereken çocukların sayısının, gelişmiş ülkelerde dâhil olmak üzere, dünya genelinde artış gösterdiği bir gerçektir. 

 

Türkiye’de korunmaya muhtaç ya da sokak çocuğu sorununun git gide büyüdüğü görülmektedir. Bu çocuklar adım adım daha tehlikeli ortamlara doğru sürüklenmekte, bu da normal yaşama dönmelerini zorlaştırmaktadır.

 

Hepsinin özelliği bulundukları yaşın gerektirdiği yaşamı yaşayamamaları ve en çok gereksinimleri olan ev sıcaklığından, ebeveyn ilgisinden, oyun oynamaktan ve sağlıklı beslenmeden yoksun olmalarıdır. Sokaklarda aç susuz dolaşan, yoksulluk ve ilgisizlik yüzünden suça itilen, istismar edilen çocuklara hep birlikte sahip çıkabiliriz.

NEDEN KİMSEV?

ŞEFKAT YUVAMIZ

GÖNÜLLÜ OLUN

BAĞIŞÇI OLUN